Forberedelsesmøde

​Alle MyEducation udvekslingselever SKAL på forberedelsesmøde inden afrejse. Vi afholder hvert år to møder - ét i København og ét i Århus. Alle forældre er inviteret med til den første del af mødet (08:00- ca.12:30), mens alle kommende elever deltager hele dagen (08:00- ca. 17:30). Forberedelsesmødet er gratis, men som sagt obligatorisk.


På forberedelsesmødet vil alle ansøgere og deres forældre få mulighed for at hilse på os fra kontoret, vores interviewere rundt omkring i Danmark, repræsentanter fra udlandet og en hel del af vores tidligere elever, som gerne vil komme og fortælle om deres fantastiske oplevelser som udvekslingselever.

Forberedelsesmøderne ligger altid på følgende dage:

  • København: Sidste lørdag i april
  • Århus: Første lørdag i maj

Nærmere information om møderne sendes ud i april måned, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

For planlægningens skyld, vil vi i begyndelsen af april måned bede oplyst, hvilket møde I ønsker at deltage i, samt hvor mange forældre, der kommer med (forældrene er kun med fra 08:00-12:30).  vi understreger, at mødet kun er for elever (og deres forældre), der er optaget i programmet med afrejse sommeren efter mødet.

High School

Introduktion
Ansøgning
Pris

Go Campus

Introduktion
Ansøgning
Pris

Au Pair

Introduktion
Ansøgning
Pris

Trainee

Introduktion
Ansøgning
Pris

Om os

Om MyEducation

Kontakt os​

instagram_app_large_may2016_20032-facebook​ 

Adresse: Axeltorv 6, 1. 1609 København V - Tlf.: 70 27 30 11 - Email address: info@myeducation.dk

 © Myeducation 2017 -  Alle rettigheder forbeholdes.