Forberedelsesmøde

​Alle MyEducation udvekslingselever SKAL på forberedelsesmøde inden afrejse. Vi afholder hvert år to møder - ét i København og ét i Århus. Alle forældre er inviteret med til den første del af mødet (08:00- ca.12:30), mens alle kommende elever deltager hele dagen (08:00- ca. 17:30). Forberedelsesmødet er gratis, men som sagt obligatorisk.


På forberedelsesmødet vil alle ansøgere og deres forældre få mulighed for at hilse på os fra kontoret, vores interviewere rundt omkring i Danmark, repræsentanter fra udlandet og en hel del af vores tidligere elever, som gerne vil komme og fortælle om deres fantastiske oplevelser som udvekslingselever.

Forberedelsesmøderne ligger altid på følgende dage:

  • København: Sidste lørdag i april
  • Århus: Første lørdag i maj

Nærmere information om møderne sendes ud i april måned, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

For planlægningens skyld, vil vi i begyndelsen af april måned bede oplyst, hvilket møde I ønsker at deltage i, samt hvor mange forældre, der kommer med (forældrene er kun med fra 08:00-12:30).  vi understreger, at mødet kun er for elever (og deres forældre), der er optaget i programmet med afrejse sommeren efter mødet.

High School

Introduktion
Ansøgning
Pris

Go Campus

Introduktion
Ansøgning
Pris

Au Pair

Introduktion
Ansøgning
Pris

Trainee

Introduktion
Ansøgning
Pris

Om os

Om MyEducation

instagram_app_large_may2016_20032-facebook​ 

Adresse: Axeltorv 6, 1. 1609 København V - Tlf.: 70 27 30 11 - Email address: info@myeducation.dk